TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste.
Tietosuojaseloste on laadittu 24.05.2018.

Rekisterin pitäjä

Tmi Eveliina Similä / Fysiocross (Y-tunnus: 1752855-7)
Perätie 1, 37560 Lempäälä
[email protected]

Yhteyshenkilö

Eveliina Similä
Perätie 1, 37560 Lempäälä
[email protected]

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä oleville henkilöille tiedotetaan Tmi Eveliina Similän / Fysiocrossin uutisista ja tapahtumista.

Tietosisältö

Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin. Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tmi Eveliina Similä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriä hyödynnetään Kajabi-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kajabi toimii GDPR:n säädösten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tmi Eveliina Similä pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Kajabi huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Asiakasrekisteri on Tmi Eveliina Similällä sähköisessä muodossa oleva aineisto, joka on suojattu salasanoilla. Muilla ei ole käyttäjätunnuksia tietokoneelle eikä pilvipalveluun, jossa sijaitsee kopio asiakasrekisteristä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä jokaisen sähköpostin lopussa olevasta ”unsubscribe”-linkistä tai lähettämällä sähköpostia [email protected].

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.